hotline

Giải pháp trồng răng bị mất nhờ cầu răng sứ thẩm mỹ

Cầu răng sứ thẩm mỹ là kỹ thuật mài nhỏ 2 răng thật bên cạnh răng mất đóng vai trò là trụ cho phục hình. Sau đó, cầu gồm có 3 răng sứ được chế tạo và gắn vào cung hàm phục hồi thẩm mỹ và ăn nhai tốt.

đây là box test

Bình luận mặc định

Nội dung (*):

Tên bạn: (*):

Email: (*):

Mobile: (*):

x